2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul - Osmanlı Padişahları
   
İstanbul-2010.tr.gg
  Ana Sayfa
  Forum
  sultanahmet bölgesi
  süleymaniye bölgesi
  bayezid çemberlitaş bölgesi
  nuruosmaniye bölgesi
  eyüp bölgesi
  eminönü bölgesi
  çapa aksaray laleli bölgesi
  vatan caddesi
  vefa bölgesi ve çevresi
  Fatih camii ve çevresi
  zeyrek yokuşu ve çevresi
  topkapı surları ve çevresi
  istiklal caddesi galata ve beyoğlu bölgesi
  şişli nişantaşı teşvikiye harbiye bölgesi
  karaköy bölgesi
  tophane bölgesi
  beşiktaş bölgesi
  ortaköy bölgesi
  sarıyer bölgesi
  üsküdar
  beylerbeyi bölgesi
  harem
  çengelköy beykoz arası
  çamlıca bölgesi
  anadolu kavağı bölgesi
  kadıköy bölgesi
  göztepe bölgesi
  istanbul adaları
  bostancı bölgesi
  minyatürler
  istanbul ve tiyatro
  eski istanbul fotoğrafları
  kültürel etkinlikler
  istanbul resimleri
  osmanlı mezarları
  istanbul'un büyük köprüleri
  osmanlı çeşmeleri
  Osmanlı Padişahları
  => sultan osman I.
  => sultan orhan I.
  => sultan murad I.
  => sultan bayezid I.
  => sultan mehmed I.
  => sultan murad II.
  => sultan mehmed II.
  => sultan bayezid II.
  => sultan selim I.
  => sultan süleyman I.
  => sultan selim II.
  => sultan murad III.
  => sultan mehmet III.
  => sultan ahmet I.
  => sultan mustafa I.
  => sultan osman II.
  => sultan murat IV.
  => sultan ibrahim I.
  => sultan mehmed IV.
  => sultan süleyman II.
  => sultan ahmet II.
  => sultan mustafa II.
  => sultan ahmet III.
  => sultan mahmut I.
  => sultan osman III.
  => sultan mustafa III.
  => sultan abdülhamid I.
  => sultan selim III.
  => sultan mustafa IV.
  => sultan mahmut II.
  => sultan abdülmecid I.
  => sultan abdülaziz I.
  => sultan murat V.
  => sultan abdülhamid II.
  => sultan mehmet V.
  => sultan mehmet VI.
  İstanbul'un Eski İsimleri
  İstanbul Kar Manzaraları
  sözlük
  anket
  Ziyaretçi defteri
  site haritasi
  moderatör sayfası

OSMANLI PADİŞAHLARI

Osmanlı Tarihi
1281 Ertuğrul Gazi'nin vefatı ile Osman Bey'in Beyliğin başına geçmesi
1299 Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesine çıkması
1299 Selçuklu Sultanı tarafından Osman Bey'e Beylik alameti olarak Tabl'u Alem gönderilmesi
27.07.1302 Bizans ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı'nın zaferle sonuçlanması
1302 Selçuklu Sultanı Aleaddin Keykubat III. vefatı
1312 Mevlevilik tarikatının kurucusu Sultan Veled'in vefatı
1317 Gülşehri'nin sonraki dönemlere örnek olacak Mantıku't-tayr'ı Ferideddin El Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi
1320 Osmanlı'da bilinen ilk Divana sahip olan Aşık Yunus Emre'nin vefatı
1324 Orhan Gazi'nin tahta geçişi
06.04.1326 Osmanlı Devleti'ne Başkentlik yapacak olan(1326-1361) Bursa'nın fethi
1330 Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telifi
1331 İznik'in Fethi
1331 İlk Osmanlı Medresesi'nin Orhan Bey tarafından kurulması
1333 İlk tek kubbeli Osmanlı Camii olan Hacı Özbek Camii'nin inşa edilmesi
1334 İlk Osmanlı medresesinin Orhan Gazi tarafından kurulması
1337 Karesi Beyliği'nin ilhak edilmesi
1346 Kocaeli'nin fethi
1349-1352 Orhan Gazi'nin Kantekuzenos'un kızı ile evliliği Ve Bizans Osmanlı ittifakı
1350 Süleyman Paşa'nın Bizans'a yardımı sonucu ilk Rumeli toprağı olan Çimpi kalesinin alınışı
1352 Davud B. el-Kayseri'nin vefatı
1354 Osmanlıların Cenevizlilere  serbest ticaret hakkı tanıması
1361 Gelibolu'nun fethedilmesi
1362 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlaması
1363 Kadıaskerliği sisteminin teşkili
1366 Pençik kanunları
1371 Gelibolu'nun elden çıkması
1376 Çirmen zaferi
1377 Bulgar Krallığı'nın Osmanlı Egemenliğini kabul etmesi
1385-1386 Gelibolu'nun Osmanlılar'a geri iade edilmesi
1388 Niş ve Sofya'nın fethi
1389 Ploşnik bozgunu ile Balkan ittifakının oluşması
1389 Kosova Zaferi
1390 Sultan Murat I.nin şehadeti Ve Sultan Bayezit I. nin tahta çıkışı
1390 Aydı-Saruhan-Germiyan-Menteşe Beyliklerinin ilhakı
1390 Karaman seferi Konya'nın muhasara edilmesi
1391 Gelibolu tersanesinin inşası
1393 İstanbul'un ilk kez muhasara edilmesi
1396 Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası
1397-1398 Niğbolu zaferi
1398 Akçay Zaferi Ve Karamanoğulları Beyliğinin Osmanlı Hakimiyetini kabulu
1398 Kadı Burhaneddin'in Vefatı
1400 Karadeniz Beyliklerinin İlhakı
1400 İlk Musiki Nazariyeti Eseri ( Kırşehirli Yusuf  B.Nizameddin'in Kitab'ul Edvarı)
1402 Sultan Bayezid I. 'nin Bursa'da Ulu Camii'yi inşa etmesi
1402-1403 Ankara Bozgunu Ve Sultan Bayezid I.'nin esareti
1409 Fetret Devri ve iç karışıklıklar
1411 Süleyman Çelebi Mevlidi ( İlk Besteli Dini Eser )
1413 Sultan Mehmed I.'nin Tahta çıkışı
1413 Sultan Mehmed I.'nin devleti toparlaması
1416 ( Celaleddin Hızır ) Hacı Paşa'nın ölümü
1416 Şeyh Bedreddin İsyanı
1416 Osmanlı Venedik Deniz savaşları ve barışın sağlanması
1417 Macar Seferi
1418 Avlonya'nın Fethi
!418-1420 Makam Teriminin ilk kullanılışı ( A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan eseri)
1419-1424 Samsun Bölgesinin Zapdedilmesi
1421 Bursa'da Hacı İvaz'a Sultan Mehmed I. tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
1421 Sultan Mehmed I'in Vefatı Sultan Murad II.'nin cülusu
1422 ilk Resmi Musiki çevresi ( Sultan Murad II.'nin Sarayı )
1425 Mustafa Çelebi'nin ( Düzme ) bertarafı
1425-1426 İzmir Beyi Cüneyd'in İdamı
1427-1428 Teke Beyliği'nin intikali
1429 Germiyan Beyliği'nin intikali
1429 Manyasoğlu Murad Tarafından Türk Edebiyatında Seyf-i Serayi'den sonra Gülistan tecümesinin yapılışı
1430 Şeyh  Hamdullah'ın Amasya'da Dünyaya gelişleri
1430 İlk Türkçe Musiki Kitabının yayınlanması ( Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı Ve Bedr-ı Dilşad Muradnamesindeki musiki bölümü )
1430-1431 Selanik'in Fethi
1431-1432 Şemsüddin Muhammed B. Hamza El Fenari'nin vefatı
1432 Kadızade, Salahaddin Musa b. el Kadi Mahmud El-Bursavi El-Rumi'nin vefatı
1434 Sultan Mehmed II. ' nin doğumu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
toplam 184148 ziyaretçi (344753 klik)
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=